Draken “Founder’s Limited Edition”

Den första versionen av Draken heter J35F och var vår lanseringsutgåva, så-kallad “founder’s limited edition”. Den lanserades i december 2021 med levereras i januari 2022 och kom i 100 numrerade exemplar. Draken J35F är nu slutsåld/fulltecknad.

Draken F var från början tilltänkt som kronograf och var inspirerad av klassiska Heuer 1550. Det tilltänkta urverket presterade inte som tänkt och därmed togs kronograffunktionen bort när vi bytte till högkvalitativa Sellita SW200-1.

Draken F var från början en kronograf inspirerad av klassiska Heuer 1550